สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง งู และการปฐมพยาบาลงูกัด

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง งู และการปฐมพยาบาลงูกัด ได้ที่นี่


เราหวังว่าท่านจะสนุกสนานกับการเรียนรู้และทำแบบทดสอบ
- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 20 ข้อ ต้องได้คะแนน 75% (15 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังผ่านเกณฑ์ 75% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1.ประเภทของพิษงู มีทั้งหมดกี่ประเภทและอะไรบ้าง


2.ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้งูทำร้ายคน


3.ถ้าเราบังเอิญเจองู ควรทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยที่สุด


4.ข้อใดเป็นวิธีป้องกันตัวจากงู


5.สิ่งแรกที่ควรทำหลังจากถูกงูกัด คืออะไร


6.ทำไมเมื่อโดนงูกัดแล้วห้ามตื่นตระหนกตกใจ


7.ทำไมเมื่อโดนงูกัดถึงห้ามใช้ปากดูดพิษงู


8.ข้อใดเป็นข้อห้ามในการปฐมพยาบาล เมื่อถูกเมื่อถูกงูกัด


9.ส่วนไหนของร่างกายที่มักถูกงูกัด


10.ใครมีโอกาสถูกงูกัดมากที่สุด


11.ทำไมถึงห้ามใช้ไฟ หรือเหล็กร้อนจี้ที่แผล


12.งูเห่า เป็นงูที่มีพิษต่อระบบใด


13.จะเกิดอะไรขึ้น หากขันชะเนาะด้วยเชือกเหนือบาดแผล


14.การนำน้ำสะอาดเทลงบาดแผลที่งูกัด เพื่ออะไร


15.วิธีการเคลื่อนย้ายคนที่ถูกงูกัด


16.วิธีใด เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจดจำลักษณะงู


17.ถ้าจำลักษณะของงูไม่ได้ หรือไม่เห็นตัวงู จะมีผลต่อการรักษาหรือไม่


18.ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับพิษงูเข้าสู่ร่างกาย


19.ใครปฏิบัติตัวถูกต้อง เมื่อถูกงูกัด


20.สิ่งใดที่ห้ามกระทำหลังจากได้รับพิษงูเข้าสู้ร่างกาย