สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง ลูกเสือจราจร

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง ลูกเสือจราจร ได้ที่นี่


เราหวังว่าท่านจะสนุกสนานกับการเรียนรู้และทำแบบทดสอบ
- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 30 ข้อ ต้องได้คะแนน 80% (24 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 80% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1. การจราจร หมายความว่าอย่างไร


2. บทบาทลูกเสือ-เนตรนารีจราจร เกิดขึ้นเมื่อใด


3. ข้อใดเป็นขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือ-เนตรนารีจราจร


4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเยาวชนที่ดี


5. เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึงอะไร


6. สัญญาณสียงแตรสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ได้ยินในระยะไม่น้อยกว่ากี่เมตร


7. บริเวณสัญญาณไฟจราจร เมื่อไฟสีเหลืองปรากฏควรไม่ควรกระทำในข้อใด


8. การจอดรถ ต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง


9.เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้สัญญาณมือห้ามให้รถหยุด ผู้ขับขี่ที่ขับรถมา จะต้องหยุดรถให้ห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่ากี่เมตร


10. ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร


11. ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร


12. ภาพจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร


13. ภาพจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร


14. ภาพจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร


15. การสังเกตและจดจำจะประกอบด้วยกระบวนการอะไรบ้าง


16. การสังกตและจดจำยานพาหนะประเภทรถยนต์ ควรสังเกตและจดจำสิ่งใดเป็นสำคัญ


17. เมื่อประสบเหตุมีคนร้ายวิ่งราวสร้อยคอทองคำต่อหน้าท่าน สิ่งที่ควรจดจำลักษณะของผู้ร้าย คือข้อใด


18. ข้อใดถูกต้องที่สุดในการเดินทางข้ามถนนด้วยความปลอดภัย


19. ปัจจุบันถ้าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย จะมีโทษอย่างไร


20. ปัจจุบันถ้าคนซ้อนรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย จะมีโทษอย่างไร


21. ปัจจุบันถ้าขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะมีโทษอย่างไร


22. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติ ในการเดินทางโดยรถไฟฟ้า


23. หากผู้ป่วยกระดูกหัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ควรทำอย่างไร


24. การห้ามเลือดกรณีผู้ป่วยเลือดกำเดาไหล ข้อใดถูกต้อง


25. สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะช่วยผู้หมดสติ คืออะไร


26. เมื่อพบเหตุผู้ป่วยฉุกเฉิน ควรโทรแจ้งเบอร์ใด


27. เมื่อพบเหตุผู้ป่วยฉุกเฉิน เราควรแจ้งข้อมูลอะไรบ้าง ในการประสานขอรถพยาบาล


28. ผู้ป่วยชาย ๑ ราย อายุ ๒๕ ปี เกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากที่สูง ๒ เมตร มีอาการปวดหลังมาก เราพบผู้ป่วยเป็นคนแรก เราควรช่วยเหลืออย่างไร


29. การจัดทำโครงงานเป็นหน้าที่ของผู้ใด


30. การจัดทำโครงงานลูกเสือ เนตรนารีจราจร มีความสำคัญอย่างไร