สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ร่วมกับ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี จัดทำ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติลูกเสือโลก

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง ประวัติลูกเสือโลก โดยมีสื่อการสอนบรรยาย จาก ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี เราหวังว่าท่านจะสนุกสนานกับการเรียนรู้และทำแบบทดสอบ
- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 20 ข้อ ต้องได้คะแนน 75% (15 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังผ่านเกณฑ์ 75% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1. ลอร์ด เบเดนโพเอลล์ เป็นคนชาติใด


2. ในช่วงวัยเด็ก บี.พี. มีความสนใจเรียนในเรื่องใด


3. บี.พี. มีพี่น้องทั้งหมดกี่คน


4. เพราะเหตุใด บี.พี.จึงต้องไปอยู่ที่ประเทศอินเดีย


5. บี.พี. ได้รับประสบการณ์ด้านลูกเสือจากที่ใด


6. บี.พี. เมื่ออายุได้ 19 ปี ท่านได้เข้าร่วมกับกองทหารใด


7. การลูกเสือเกิดขึ้นครั้งแรกของโลกเมื่อปีใด


8. เด็ก ๆ มีส่วนช่วย ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ในการรบอย่างไร


9. การพักแรมของลูกเสือครั้งแรกของโลก เกิดขี้นที่ใด


10. เพราะเหตุใด ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ จึงได้รับฉายาว่า “อิมปิซ่า”


11. “อิมปีซ่า” มีความหมายว่าอย่างไร


12. คติพจน์ที่ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ได้ให้ไว้แก่ลูกเสือครั้งแรกคืออะไร


13. ในการรบที่เมืองมาฟอีคิง บี.พี. ได้รับฉายาว่าอะไร


14. งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรกจัดขึ้นโดยองค์กรลูกเสือในลอนดอน ในปี ค.ศ.ใด


15. ประเทศไทยจัดส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยจำนวนกี่คน ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 1


16.ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ได้แนวคิดเกี่ยวกับประเพณี การจับมือซ้ายมาจากใคร


17. ข้อใดไม่ถูกต้อง


18. ในปี ค.ศ. 1901 บี.พี. เขียนหนังสือขึ้นเพื่อให้ทหารอ่าน และได้รับความนิยมจนกระทั่งนำไปใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนชายมากมาย หนังสือชื่อว่าอะไร


19. บี.พี. ได้รวบรวมเด็กจำนวนกี่คน ไปพักแรมกับท่านที่เกาะบราวซี (Brownsea)


20. บี.พี. ถึงแก่กรรมเมื่ออายุเท่าใด