แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การปฐมพยาบาล

คำชี้แจง
- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 30 ข้อ ต้องได้คะแนน 60% (18 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก เว้นแต่ทำแบบทดสอบไม่ผ่านจึงสามารถใช้เมลเดิมได้
- หากยังไม่ถึงเกณฑ์ 60% สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่าน
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

ข้อที่1. การเจ็บป่วยฉุกเฉิน หมายถึง


ข้อที่2. เมื่อพบผู้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉิน อันดับแรกควรทำอย่างไร


ข้อที่3. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เป็นการช่วยเหลือผผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะใด


ข้อที่4. กาช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) จะต้องกดหน้าอก ด้วยอัตราความเร็วเท่าใด และเป่าปากกี่ครั้ง


ข้อที่5. ในการใช้เครื่อง AED รูปใด คือการติดแผ่นนำไฟฟ้าที่ถูกต้อง


ข้อที่6. ภาวะหมดสติ จากรูป ข้อใดเป็นลักษณะการช่วยเหลือกรณีผู้หมดสติและยังหายใจ


ข้อที่7. จากรูป ภาพใดเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้ที่เป็นลมสาเหตุจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอชั่วคราว


ข้อที่8. ข้อใดเป็นอาการของผู้เป็นลม สาเหตุจากความร้อน


ข้อที่9. ข้อใดเป็นอาการของผู้เป็นลม สาเหตุจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอชั่วคราว


ข้อที่10. ข้อใดเป็นอาการของผู้เป็นลม สาเหตุจากการเสียน้ำและเกลือแร่ ออกจากร่างกายมาก


ข้อที่11. ข้อใดเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ในผู้มีอาการชัก


ข้อที่12. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบาดแผลปิด


ข้อที่13. ให้เรียงลำดับวิธีการทำความสะอาดบาดแผลเปิด มีดบาดเลือดออกเล็กน้อย

(1) ใส่ยาสำหรับแผลสดหรือไม่ใส่ก็ได้ แล้วแต่สภาพบาดแผล

(2) ถ้าเลือดซึมให้ใช้ผ้าสะอาดกดแผล เพื่อห้ามเลือดประมาณ 2-3 นาที

(3) ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ จนหมดสิ่งสกปรก

(4) กรณีแผลถูกแทงที่ไม่มีวัตถุปักคา เมื่อดูแลเบื้องต้นแล้ว ให้นำส่งโรงพยาบาล

(5) ปิดแผลหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความลึกของแผล และโอกาสสัมผัสกับฝุ่นละออง


ข้อที่14. ให้เรียงลำดับวิธีการทำความสะอาด และห้ามเลือดบาดแผลเปิดเลือดออกมาก

(1) ไม่ต้องล้างแผล

(2) สังเกตภาวะช็อก เช่นหน้ามืด เวียนศรีษะ หน้าซีด ตัวเย็น เหงื่อออก ชีพจรเบา เร็ว หรือคลำไม่ได้ กระสับกระส่าย

(3) รีบนำส่งโรงพยาบาล

(4) ห้ามเลือดโดยใช้ผ้าขยุ้มกด ใช้ผ้าหรือผ้ายืดพันทับ ยกบริเวณที่มีบาดแผลให้สูงกว่าหัวใจ

(5) นอนราบให้ความอบอุ่น


ข้อที่15. ข้อใดไม่ใช่วิธีการปฐมพยาบาล เลือดกำเดาไหล


ข้อที่16. ในการปฐมพยาบาลบาดแผลถูกไม้ทิ่ม ถูกแทง ที่มีวัตถุปักคา ควรทำเช่นไร


ข้อที่17. เมื่อพบผู้บาดเจ็บอาการใด จึงบอกได้ว่ากระดูกหัก ต้องเข้าเฝือก


ข้อที่18. การเข้าเฝือกเพื่อวัตถุประสงค์ใด


ข้อที่19. รูปใดเป็นการเข้าเฝือกชั่วคราว กรณีข้อศอกหัก


ข้อที่20. รูปใดเป็นการเข้าเฝือก กรณีข้อมือหัก


ข้อที่21. การช่วยเหลือผู้สำลักยังไม่หมดสติ การหาตำแหน่งการวางกำปั้นควรอยู่ตำแหน่งใด


ข้อที่22. แผลไหม้ แบ่งตามความลึกของแผลไหม้เป็นกี่ระดับ


ข้อที่23. จากขั้นตอน การปฐมพยาบาลแผลไหม้-น้ำร้อนลวกดังต่อไปนี้ เป็นการปฐมพยาบาลแผลไหม้ระดับใด

- ระบายความร้อนออกจากแผล โดยใช้ผ้าชุบน้ำประคบบริเวณบาดแผล แช่ลงในน้ำเพื่อเปิดให้น้ำไหลผ่าน

- เมื่อทำความสะอาดแล้ว ให้ปิดด้วยผ้าสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

- หากบาดแผลมีขนาดใหญ่มาก ควรให้ความอบอุ่นแก่ผู้บาดเจ็บ โดยให้ผ้าห่มคลุมทับอีกชั้น

- ถ้าแผลมีความกว้างมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์หรือบาดเจ็บอวัยวะสำคัญ เช่นใบหน้า ลำคอ ให้ตรวจสัญญาณชีพ

- โทรแจ้ง 1669 เพื่อนำส่งโรงพยาบาล


จากหลักการปฐมพยาบาลอาการข้อเท้าเคล็ด ด้วยหลักการ "4 ย" (ใช้ตอบคำถามข้อ 24 และ 25)

1. หยุด คือหยุดการเคลื่อนไหวข้อ ที่บาดเจ็บ

2. เย็น คือการประคบด้วยความเย็น

3. ยึด คือการพันข้อที่บาดเจ็บด้วยผ้าม้วนยืด

4. ยก คือการยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูง

ข้อที่24. การประคบด้วยความเย็น จะต้องประคบภายในกี่ชั่วโมงหลังการบาดเจ็บ


ข้อที่25. การประคบด้วยความเย็น จะต้องประคบระยะเวลาเท่าไร


ข้อที่26. จากข้อความ ข้อใดผิด


ข้อที่27. งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูทับสมิงคลา เป็นงูที่มีพิษต่อระบบใด


ข้อที่28. งูแมวเซา งูกะปะ งูเขียวหางไหม้ เป็นงูที่มีพิษต่อระบบใด


ข้อที่29. เมื่อพบผู้ป่วยโดนงูกัด การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไร


ข้อที่30. จากข้อ 29 ข้อใดเป็นข้อห้ามการปฐมพยาบาลเมื่องูกัด